Umíme tvořit investiční projekty,
které nepoškozují životní prostředí

Stavební firmy
Development
Projekční firmy
Naše projekty

Naše cíle

  • Zajistit compliance široké škály projektů s principy DNSH
  • Umožnit bezproblémovou realizaci „zelených“ projektů
  • Být spolehlivým poradcem se stavebně-technickými znalostmi
  • Nacházet optimální cesty k cíli
  • Sledovat nejnovější trendy

O nás

Jsem tým konzultantů v oblasti stavebnictví se zaměřením na udržitelné financování, adaptaci nemovitostí na změnu klimatu, snižování uhlíkové stopy a soulad s principem „do not significant harm“.

Jsme součástí stabilní developerské společnosti Maverick s.r.o., která se specializuje na výstavbu pasivních domů a dřevostaveb. Díky tomuto zázemí umíme posuzovat stavební projekty z hlediska úspornosti, šetrnosti a principů cirkulární ekonomiky ve výstavbě.

Postupy, jak významně nepoškozovat životní prostředí, umíme rozvíjet i do dalších oblastí investiční výstavby na základě našich znalostí evropských podmínek a zkušeností s tvorbou národních metodik.

Náš tým

Mgr. Šárka Tomanová - ředitelka

Mgr. Šárka Tomanová

ředitelka

Šárka je jedním ze zakladatelů společnosti DEAL GREEN a zároveň ředitelkou firmy. Předtím vedla asociaci Šance pro budovy, která se věnovala udržitelnosti, energetické účinnosti a spolupráci se státní správou. Šárka má dlouholeté zkušenosti s dotační politikou a projektovým řízením, a to jednak z pozice členky monitorovacích výborů dotačních programů, a díky téměř pětiletému působení na Magistrátu hl. m. Prahy, kde měla na starosti čerpání evropských fondů.

Galerie

Oblasti, kterými se zabývá princip "Do no significant harm (DNSH)" a příklady realizace.

Produkty

DNSH compliance Připravíme analýzu podmínek DNSH pro projekt v jakékoli fázi životního cyklu, provedeme porovnání aktuálního stavu s podmínkami a navrhneme optimalizaci projektu tak, aby významně nepoškozoval životní prostředí. To vše s cílem minimalizovat rizika neúspěšné realizace a finančních korekcí ze strany poskytovatele dotace.
Školení Je pro Vás princip DNSH neznámý, obtížný na pochopení nebo se v něm chcete zorientovat? Právě pro Vás nabízíme školení zabývající se problematikou „Do No Significant harm“, díky kterému získáte základní podvědomí a lepší orientaci při řešení úkonů v této oblasti. Získáte bohaté zkušenosti a kompetence, kterými se stanete odborníky na problematiku DNSH.   Nabízíme soukromé i skupinové lekce, ze kterých si odnesete vlastní tool-kit, zaměřený na problematiku DNSH.

Reference / Partneři

Kontakt

Revoluční 655/1
Praha 1 - Staré Město, 110 00
IČ: 09030018
DIČ: CZ09030018